تکرار فینال فصل گذشته در هفته چهارم/ نفتی‌ها، میزبان صدرنشین لیگ

تکرار فینال فصل گذشته در هفته چهارم/ نفتی‌ها، میزبان صدرنشین لیگ

پارس آرا شیراز -  رهیاب تهران/ سالن پهلوانان نصیری شیراز

در دومین دیدار حساس هفته چهارم، تیم رده دومی پارس آرا شیراز و تیم رده هشتمی رهیاب تهران به مصاف یکدیگر می‌روند. پارس آرا هفته گذشته را با پیروزی پشت سر گذاشته است و تیم رهیاب در هفته گذشته متحمل اولین شکست خود شده است. این ۲ تیم برای کسب بهترین نتیجه در هفته چهارم رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

هیئت فوتبال خراسان رضوی - دختران کویر مس کرمان/ سالن شهید بهشتی مشهد

سومین دیدار این هفته با رقابت تیم رده چهارمی هیئت فوتبال خراسان رضوی و تیم رده نهمی دختران کویر مس پیگیری می‌شود. هیئت خراسان که در هفته پیش در صدر جدول قرار داشت با قبول یک شکست به جایگاه چهارمی تنزل نمود و اکنون برای جبران شکست هفته گذشته خود و ارتقای جایگاه تیمی اش به مصاف دختران کویر مس می‌رود.

پالایش نفت آبادان - سایپا تهران/ سالن ۱۷ شهریور آبادان

چهارمین دیدار هفته، با رویایی تیم رده دهمی پالایش نفت آبادان و تیم صدر جدولی سایپا پیگیری می‌شود. پالایشی‌ها که در هفته گذشته متحمل شکست سنگین ۶ بر صفر مقابل ملی حفاری شده اند، اکنون برای جبران نتیجه هفته پیش خود به مصاف صدرنشین جدول هفته چهارم می‌روند.

تکرار فینال فصل گذشته در هفته چهارم/ نفتی‌ها، میزبان صدرنشین لیگ

ستارگان ورامین - پویندگان صنعت فجر شیراز/ سالن شهید گل عباسی ورامین

در پنجمین دیدار هفته چهارم تیم رده پنجمی ستارگان ورامین و تیم رده دوازدهمی پویندگان صنعت فجر شیراز به مصاف یکدیگر می‌روند. ستارگان ورامین بازی هفته گذشته خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است و پویندگان صنعت فجر شیراز در هفته گذشته استراحت کرده است.

شهروند ساری _ دریژنو فرخشهر/ سالن هاشمی نسب ساری

در آخرین دیدار هفته چهارم تیم رده یازدهمی شهروند ساری و تیم رده سیزدهمی دریژنو فرخشهر به مصاف یکدیگر می‌روند. هر ۲ تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول نیاز به سه امتیاز این بازی دارند.

جدول رده بندی:
۱-سایپا تهران/ ۹ امتیاز
۲-پارس آرا شیراز/ ۹ امتیاز
۳-مس رفسنجان/ ۶ امتیاز
۴-هیات فوتبال خراسان رضوی/ ۶ امتیاز
۵-ستارگان ورامین/ ۶ امتیاز
۶-ملی حفاری/ ۴ امتیاز
۷-نامی نو اصفهان/ ۴ امتیاز
۸-رهیاب تهران/ ۳ امتیاز
۹-دختران کویر مس کرمان/ ۳ امتیاز
۱۰-پالایش نفت آبادان/ ۳ امتیاز
۱۱-شهروند ساری/ صفر امتیاز
۱۲-پویندگان صنعت فجر شیراز/ صفر امتیاز
۱۳-دریژنو فرخشهر/ صفر امتیاز