مهاجم پیشین تیم‌های مطرح فرانسوی در راه استقلال

مهاجم پیشین تیم‌های مطرح فرانسوی در راه استقلال

بنژامین  موکانژو مهاجم ۳۰ ساله و بازیکن تیم ملی کامرون  است که پیش از این در تیم‌های رن، موناکو، نانسی و لوریان بازی کرده است.