نفت مسجدسلیمان

خشتان از نفت مسجدسلیمان جدا شد

خشتان از نفت مسجدسلیمان جدا شد

وینگر فصل قبل استقلال خوزستان خیلی زود از جمع نفتی های مسجدسلیمان جدا شد.