برچسب: سایپا

اخبار
توضیح عزیز محمدی در مورد جام قهرمانی شهدا

توضیح عزیز محمدی در مورد جام قهرمانی شهدا

چندی پیش گفته شد جامی که به تیم سایپا برای قهرمانی در جام شهداء داده شده بود متفاوت...