برچسب: پیام صادقیان

بازیکن ها
اظهارات عجیت سادقی برای بازگشت به پرسپولیس

اظهارات عجیت سادقی برای بازگشت به پرسپولیس

پیام صادقیان در اینستاگرامش مدعی شده که برای بازگشت به پرسپولیس التماس کرده اما...